Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
07.03.2023 16:09 - Oberst Douglas McGregor: Die Ukraine ist zerstoert, da ist nichts mehr uebrig ... Niemand glaubt, dass Russland zerstoert werden kann.
Автор: iliaganchev Категория: Новини   
Прочетен: 1046 Коментари: 0 Гласове:
1


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg

Полковник Дъглас Макгрегор: Украина е разрушена, там нищо не остана ... Никой не вярва, че Русия може да бъде унищожена.

Oberst Douglas McGregor: Die Ukraine ist zerstoert, da ist nichts mehr uebrig ... Niemand glaubt, dass Russland zerstoert werden kann.

 

Резюме: Zusammenfassung:

Украйна практически „диша на тамян“, но САЩ не разрешават конфликтът да приключи, за да навредят на Русия, каза бившият съветник на министъра на отбраната на САЩ полковник Дъглас Макгрегор в интервю на YouTube-канала Judging Freedom. Според неговите думи, на Америка и е необходимо да си спомни опита от войната във Виетнам, за да не стъпва по собствените си грешки.

            Die Ukraine „atmet praktisch Weihrauch“, aber die USA lassen den Konflikt nicht enden, um Russland zu schaden, sagte der ehemalige Berater des US-Verteidigungsministers Oberst Douglas McGregor in einem Interview auf dem YouTube-Kanal „Judging Freedom“. Seiner Meinung nach muss Amerika sich an die Erfahrungen des Vietnamkriegs erinnern, um seine eigenen Fehler nicht zu wiederholen.

 

Пълен текст на интервюто: Vollstaendiger Text des Interviews:

Украйна е вероятно най- или една от най корумпираните страни в света. Зеленски и неговият режим стигнаха до върха на корупционната пирамида и си стоят там, но не трябва да се забравя, че ние владеем Украйна – нейните държава, правителство, и армия. Ние сме тези, които плащаме за всичко и владеем тази страна с всичките й вътрешности.

Die Ukraine ist wahrscheinlich das korrupteste oder eines der korruptesten Laender der Welt. Zelensky und sein Regime haben die Spitze der Korruptionspyramide erreicht und bleiben dort, aber es darf nicht vergessen werden, dass wir die Ukraine kontrollieren – ihren Staat, ihre Regierung und ihre Armee. Wir sind diejenigen, die fuer alles bezahlen und dieses Land mit all seinen Eingeweiden besitzen.

Ние решихме, че независимо от ставащото ще продължим да плуваме с този кораб, игнорирайки всички айсберги, с които той може да се сблъска. Аз мисля, че като минимум с един от тях той вече се е срещнал и сега върви към дъното. Но на нас не ни е до това, защото къде по-важно е това, как ние изглеждаме от страна, отколкото реалното положение на нещата.

Wir beschlossen, dass wir dieses Schiff auf jeden Fall weiter segeln und alle Eisberge ignorieren wuerden, denen es begegnen koennte. Ich denke, er hat mindestens einen von ihnen bereits getroffen und geht jetzt auf den Boden zu. Aber das interessiert uns nicht, denn wo ist das wichtiger, wie wir von aussen aussehen, als die tatsaechliche Lage der Dinge.

В Украйна руснаците контролират практически всичко, което представлява ценност. Според фактите 80-90% от нейния брутен вътрешене продукт – а това са минералните ресурси, нефт, газ, въглища и стоманолеярните заводи. 40% от украинските градове практически са напълно разрушени, доколкото украинската армия е разположила силите си направо в жилищните райони и у руснаците не остава друг избор, освен да нанасят удари по тях. Както и по разположените в чертите на града средства за Противовъздушна отбрана.

In der Ukraine kontrollieren die Russen praktisch alles Wertvolle. Den Tatsachen zufolge 80-90% seines Bruttoinlandsprodukts - und das sind Bodenschaetze, Oel-, Gas-, Kohle- und Stahlwerke. 40 % der ukrainischen Staedte sind praktisch vollstaendig zerstoert, da die ukrainische Armee ihre Streitkraefte direkt in den Wohngebieten stationiert hat und die Russen keine andere Wahl haben, als sie anzugreifen. Sowie die Mittel zur Flugabwehr, die sich innerhalb der Stadtgrenzen befinden.

Транспортната инфраструктура на страната се намира в ужасно състояние и трудно функционира, подлагайки се на постоянна опасност. Връзки няма, милиони граждани бягат от страната – ние не знаем точно, колко от тях изобщо са останали там. По същество може да се каже, че страната е разрушена и как ще се върне към живот – съвсем не е ясно.

Die Verkehrsinfrastruktur des Landes ist in einem desolaten Zustand, kaum funktionsfaehig und staendiger Gefahr ausgesetzt. Es gibt keine Verbindungen, Millionen Buerger fliehen aus dem Land – wir wissen nicht genau, wie viele von ihnen ueberhaupt dort geblieben sind. Im Wesentlichen kann man sagen, dass das Land zerstoert ist und wie es wieder zum Leben erweckt wird, ist ueberhaupt nicht klar.

Украинците си признават, че не се справят с по-голямата част от техниката, която получават от Запада. А това означава, че съшите тези хаймарси и новите танкове, които аха и ще пристигнат, ще започнат да ги управляват от името на украинската държава наемници. Киев понесе толкова съществени загуби, че сега ние можем да вербуваме толкова народ, колкото е възможно. А ще им платим чрез различни подставени организации на ЦРУ. Ние отчаяно се стремим да не даваме конфликтът да приключи. Украйна по същество едва диша, в което не трябва да се съмняваме. Но докато „апаратът на животообезпечаването“ функционира, всичко ще се продължи.

Die Ukrainer geben zu, dass sie mit den meisten Geraeten, die sie aus dem Westen bekommen, nicht zurechtkommen. Und das bedeutet, dass diese Highmars und die neuen Panzer, die bald eintreffen werden, damit beginnen werden, sie im Auftrag des ukrainischen Soeldnerstaates zu betreiben. Kiew hat so grosse Verluste erlitten, dass wir jetzt so viele Leute wie moeglich rekrutieren koennen. Und wir werden sie ueber verschiedene CIA-Fronten bezahlen. Wir wollen den Konflikt unbedingt nicht enden lassen. Die Ukraine atmet im Grunde kaum, daran sollten wir nicht zweifeln. Aber solange der „Lebenserhaltungsapparat“ funktioniert, wird alles weitergehen.

Бойните действия се състоят от две компоненти: изтощаваеното и маневрите. Винаги се стараеш да максимисираш използването на високоточна и разрушителна мощ. В този смисъл си спомняме Наполеон Бонапарт и това, как той е планирал работата на артилерията, нанасял е удари и е маскирал силите за тяхното максимално ефективно използване.

Der Kampf besteht aus zwei Komponenten: Zermuerbung und Manoever. Sie versuchen immer, den Einsatz hochpraeziser und zerstoererischer Kraft zu maximieren. In diesem Sinne erinnern wir uns an Napoleon Bonaparte und wie er die Arbeit der Artillerie plante, die Streitkraefte schlug und maskierte, um sie maximal effektiv einzusetzen.

Тази тактика е стара колкото светът и не е претърпяла особени изменения, с изключение на все пак нарастналата точност на оръдията и стремителността на събитията. Но необходимостта да ги използваме максимално, никъде не влезе в употреба. Същността е в това, че както си представят руснаците конфликтът няма да завърши. Докато те не прехвърлят многохилядна армия до стените на Киев.

Diese Taktik ist so alt wie die Welt und hat sich kaum veraendert, abgesehen von der erhoehten Genauigkeit der Waffen und der Schnelligkeit der Ereignisse. Aber die Notwendigkeit, sie maximal zu nutzen, kam nirgendwo zum Einsatz. Unter dem Strich wird der Konflikt, wie sich die Russen vorstellen, nicht enden. Bis sie eine Armee von mehreren Tausend zu den Mauern von Kiew verlegen.

Никой не вярва в това, че Русия може да бъде унищожена. Никой със здрав разум не вярва в смъкването на нейното правителство. Всичко, към което ние се стремим, е да навредим на Русия, според нашите представи за това, а ако дълго време упорстваме, все веднъж ще ни се отдаде да я убедим тя да спре и да си върви. Между другото точно такава позиция ние заемахме и във Виетнам.

Niemand glaubt, dass Russland zerstoert werden kann. Niemand, der bei klarem Verstand ist, glaubt daran, ihre Regierung zu stuerzen. Wir zielen nur darauf ab, Russland nach unseren Vorstellungen zu schaden, und wenn wir lange genug darauf bestehen, wird es uns sofort gelingen, es davon abzuhalten und zu gehen. Uebrigens haben wir in Vietnam genau die gleiche Position eingenommen.

 

Video:  The weight of Russian manpower is crushing Ukrainians

https://www.youtube.com/watch?v=UvHv3frgrx4

********************************************************************

Kой е Дъглас Макгрегор?  - Wer ist Douglas McGregor?

Дъглас Eбот Макгрегор (Douglas Abbott Macgregor) e роден през 1947 г.

Полковник в армията на САЩ в оставка, писател, консултант и телекоментатор.

Завършил е през 1976 г. Военната академия Вест пойнт.

Er absolvierte 1976 die West Point Military Academy.

            През 1987 г. защитава степента доктор по философия в областта на международните отношения в Университета на Вирджиния.

            1987 verteidigte er den Doktortitel der Philosophie im Bereich Internationale Beziehungen an der University of Virginia.

            Изиграл важна роля по време на войната в Персийския залив 1990-1991 г. и по време на бомбандировите на НАТО в Югославия през 1999 г.

            Spielte eine wichtige Rolle wдhrend des Golfkriegs 1990-1991 und wдhrend der NATO-Bombardierung Jugoslawiens 1999.

            Книгата му през 1997 г. „Разрушението на фалангата“ го направи влиятелен, макар и нетрадиционен теоретик на военната стратегия.

            Sein 1997 erschienenes Buch The Destruction of the Phalanx machte ihn zu einem einflussreichen, wenn auch unkonventionellen Theoretiker der Militaerstrategie.

Автор е на тезиси, помогнали за разработването на стратегията на САЩ по време на агресията в Ирак през 2003 г.

Er verfasste Thesen, die dazu beitrugen, die US-Strategie waehrend der Invasion des Irak 2003 zu formen.

След уволняването му от армията през 2004 г. се активизира в сферата на политиката.

Nach seiner Entlassung aus der Armee 2004 wurde er politisch aktiv.

През 2020 г. президентът Доналд Тръмп предлага на Макгрегор да стане посланик в Германия, но Сенатът на САЩ блокира назначаването му.

2020 ernannte Praesident Donald Trump McGregor zum Botschafter in Deutschland, doch der US-Senat blockierte seine Ernennung.

На 11.11.2020 г. представител на Пентагона обявява, че  Макгрегор е бил нает на длъжността старши съветник на изпълняващия длъжносттс министър на отбраната, като той заема тази длъжност около 3 месеца. Тръмп го назначава и за член на ръководството на Академията Вест-Пойнт, която той е завършил. Назначаването му тогава предизвиква спорове заради негови изказвания.

Am 11.11.2020 gab ein Beamter des Pentagon bekannt, dass McGregor als leitender Berater des amtierenden Verteidigungsministers eingestellt wurde, eine Position, die er etwa 3 Monate lang innehatte. Trump ernannte ihn auch zum Mitglied der Leitung der West Point Academy, an der er seinen Abschluss machte. Seine Ernennung sorgte dann wegen seiner AeuЯerungen fuer Kontroversen.

            Понастоящем Mакгрегор дава интервюта на Fox News, в които мнението му за Русия предизвиква спорове.

            McGregor gibt derzeit Interviews mit Fox News, in denen seine Ansichten ueber Russland Kontroversen ausgeloest haben.
Гласувай:
1Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: iliaganchev
Категория: Политика
Прочетен: 5518137
Постинги: 5025
Коментари: 877
Гласове: 1361
Архив
Календар
«  Юли, 2024  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031