Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
15.12.2012 16:09 - Видни дейци на европейски компартии, избити от съветския тоталитарно-комунистически режим
Автор: iliaganchev Категория: Новини   
Прочетен: 1338 Коментари: 0 Гласове:
0

Последна промяна: 16.12.2012 17:44


 Видни дейци на европейски компартии, избити от съветския тоталитарно-комунистически режим

(Дейци на Коминтерна, Младежкия коминтерн, Селския интернационал и профинтернационала)

Персонален контекст:

·        Генсек на Руската болшевишка партия – Сталин (1922-1953)

·        Генсек на Коминтерна – Димитров (1935-1943)

В сталинските затвори и лагери са загинали и 600 български комунисти, представляващи най-активните кадри на БКП. Но не само те – такава е била съдбата на хиляди членове и ръководни дейци на компартии от Европа и света.

В Съветския съюз са били унищожени от източноевропейските страни повече комунисти, отколкото са загиналите комунисти в самите им страни по време на хитлеристката окупация.

Списъкът на най-видните комунисти, свързани с Коминтерна, жертви на сталинския терор:

Аболин Анс Кристапович (1891-1938) – 1930-1935 – латвиец, секретар на ВЦСПС, участ. в 4 и 7 конгрес на КИ и 5 конгрес на Профинтерна, разстрелян на 11.02.1938.

Абрамов Александър Лазаревич (1895-1937) – 1921-26 – представител на КИ в няколко европейски страни, 1926-35 – зав. Отд. Международни връзки на ИККИ, разстрелян на 26.11.1937.

Алиханов Геворк Саркисович (1897-1938) – 1920-21 – първи секретар на Компартията на Армения, от 1931 – в апарата на ИККИ, 1937 – зав. Отд. Кадри на КИ, разстрелян на 13.02.1938.

Амор Агданбугин (Амар Анандин) (1887-1941) – 1928-30 – вице-премиер, премиер на Монголската народна република, 1936 – премиер на МНР, 1939 арест, разстрелян в Москва на 27.07.1941.

Анвелт Ян Янович (Jaan Anvelt) (1884-1937) – естонец, от 1926 – сътр. На ИККИ, 1935-37 – секр. на ИКК на КИ, починал по време на инквизициите на 11.12.1937.  

Ангаретис Зигмас Янович (Zigmontas Antanas Aleksa-Angarietis) (1882-1940) – литовец, деец на соц. Движение на Литва и Полша, от 1921 – чл. на ИККИ, 1926-35 – секр. на ИКК на КИ, разстрелян на 22.05.1940

Белевский-Пашин Ян (Jan PaszynBielecki) (1892-1937) – ръководен деец на КП на Полша, от 1933 – чл. на политсекретариата на ИККИ, 1935 – канд.чл. на ИККИ, разстрелян на 11.12.1937 в Москва

Берзин Ян Антонович (Берзинш-Зиемелис - Jаnis Bеrziņš-Ziemelis) (1881-1938) – 1919-20 – латвиец, секр. на ИККИ, 1921-27 – посланик във Финландия, Великобритания, Австрия, арест 24.12.1937, разстрелян на  29.08.1938

Бобинский Станислав Янович (Stanisław Bobiński) (1882-1937) – деец на руското и полско рев. движение, 1920 – секр. на Полското бюро на ЦК на РКП. Преподавател в Комунистическата академия, разстрелян на 15.09.1937

Богуцкий Вацлав Антонович (Wacław Bogucki) (1884-1937) – деец на полското и руското рев. Движение, 1924 – предст. на КП Полша в ИККИ, 1926 – канд.чл. на Президиума на ИККИ, разстрелян на 19.12.1937

Бородин Михаил Маркович (1884-1951) – 1923-27 – предст. На ИККИ в Китай, 1943-49 – гл.редактор на Софинформбюро, арест. 1949, умрял в сибирски лагер на 29.05.1951.

Бронский Мечислав (Mieczysław Broński) (1882-1938) – след създаване на КИ изпълнява негови поръчения в Австрия и Германия, през 30-те години – старши научен сътрудник на Института по икономика на АН на СССР, арест. 09.09.1937, разстр. 01.09.1938.

Будих Вилли (Willy Budich) (1890-1938) – член на КП на Германия от нейното създаване, от 1922 – сътрудник в апарата на ИККИ, 1932 – депутат в Райхстага, от 1933 – в Москва, разстрелян на 22.03.1938.

Бухарин Николай Иванович (1888-1938) – 1919-29 – чл. на ИККИ и президиума на ИККИ, 1926-29 – чл. на политсекретариата на ИККИ, 1924-29 – чл. на Политбюро на ЦК на ВКП(б), разстрелян на 15.03.1938.

Валецки Хенрик (Henryk Walecki, Maksymilian Horwitz) (1877-1938) – деец на полското и международното ком.движение, 1918 – един от създателите на КП на Полша, 1921-25 – предст. на КПП в КИ, от 1922 – чл. на ИККИ, от 1928 – зам.р-л на Балканския секретариат на ИККИ, разстрелян на 20.09.1937.

Варски Адолф (Adolf Warski, Adolf Jerzy Warszawski) (1868-1937) – един от създателите на КП на ПОлша, 1923-29 – чл. на ПБ на ЦК на КПП, 1921 – чл. на ИККИ, научно-изследователска дейност в СССР, разстрелян на 21.08.1937.

Василиев Борис Афанасиевич (1889-1937) – 1925-26 – политсекретар на Източния отдел на ИККИ, 1928-34 – зав. Орготдела на ИККИ, 1926-34 – р-л на Пост. Комисия на политсекретариата на ИККИ, 1934-35 – помощник на Мануилски, разстрелян на 26.11.1937.

Вилми Отто (1881-1938) – участник в революцията във Финландия през 1918, един от създателите на КП на Финландия, 1918-35 – чл. на РКП(б), разстрелян на 14.01.1938 в Петрозаводск.

Воевудски Силвестр (1892-1938) – чл. на КП на Полша, разстрелян на 25.04.1938.

Вольф Феликс (Felix Wolf, Werner Rakow) (1893-1936) – 1922-24 – р-л на Информационния отдел на ЦК на КПГ, от 1927 – в Москва, Издателство на чуждестранните работници, разстрелян на 14.09.1937.

Вуйович Войслав Дмитриевич (1897-1936) – сърбин, 1921-37 – чл. на ИК и секретар на КИМ, чл. на ИККИ и президиума на ИККИ, 1935 – зам.зав. сектор на ИККИ, разстрелян на 03.10.1936.

Геллер Л. Н. (1875-1937) – 1922-30 – зав. Източния отдел на Профинтерна, от 1930 – преподавател в Международната ленинска школа.

Геминдер Бедржих (1901-1952) – деец на чехословашкото и международно ком.движение, 1924-35 – в апарата на ИККИ, от 1935 – предст. на КПЧ в ИККИ, 1938-39 – зам.зав. отдел печат и пропаганда на ИККИ, 1945-51 – секретар на ЦК на КПЧ, разстрелян по делото Слански на 3.12.1952.

Хенриховски-Амстердам Хенрих (Генриховский) (1898-1937) – поляк, през 20-те години в апарата на ИККИ, от 1930 – чл. на ЦК на КП на Полша, разстрелян на 01.11.1937 в Москва.

Горкич Милан (Josip Čižinski, Milan Gorkić) (1904-1937) – 1932-37 - секретар на ЦК на КП на Югославия, 1924-27 – представител на КПЮ в Коминтерна, член на Президиума на ИККИ, чл. на секретариата на КИМ, арест. 14.08.1937, разстрелян на  01.11.1937

Грольман Михаил Григориевич (1896-1938) – 1925 – зам.зав. отдел международни връзки на ИККИ, предст. на ИККИ в КП на Мексико, в 30-те години – помощник на И. Пятницки, разстрелян на 25.02.1938.

Гюнтер Ханс (Hans Gьnther) (1899-1938) – немски писател, сътрудник в издателството на създадения от Р. Люксембург в. „Роте фане” (Червено знаме), от 1933 в СССР, чл. на секретариата на МОПР, загинал на 10.11.1938 в лагер до Владивосток.

Догадов Александър Иванович (1888-1937) – от 1929 – първи секретар на ВСЦПС, чл. на Изпълнителното бюро на Профинтерна, разстрелян на 26.10.1937.

Домбал Томаш Францевич (Tomasz Dąbal) (1890-1937) – поляк, деец на международното селско движение, от 1921- чл. на КПП, депутат в сейма, от 1923 – зам.ген.секретар на Селския интернационал, от 1927 – чл. на постоянната аграрна комисия на ИККИ, от 1932-34 – чл. на ЦК на КП на Белорусия, разстрелян на 21.08.1937.

Домски Людвиг (Henryk Stein, ps. Domski) (1883-1937) – 1926 – чл. на ЦК и ПБ на КПП, разстрелян в Москва на 26.10.1937.

Жарский Тадеуш (Tadeusz Żarski) (1895-1934) – чл. на ЦК на КПП, 1934 – ст.н.с. в Института по световно стопанство и световна политика, 1934 – арестуван и разстрелян на 22.07.1934, съпругата му, Зофия Жарска, осъдена на 10 години лагер и през 1941 разстреляна.

Зиновиев Григорий Евсеевич (1883-1936) – 1919-26 – председател на ИККИ, чл. на ЦК на РКП(б) – 1912-27, разстрелян на 25.08.1936.

Каменев Лев Борисович (Розенфелд) (1883-1936) – чл. на ПБ на ЦК на РКП(б) – 1919-25, от 1921 – канд.чл. на ИККИ, 1924 – чл. на ИККИ, разстрелян на 25.08.1936.

Карахан Лев Михайлович (1889-1937) – 1919 – чл. на Бюрото на ИККИ, 1923-26 – посланик в Китай, 1927-34 – зам.нарком на външните работи, 1934 – посланик в Турция, разстрелян на 20.09.1937.

Кнорин Вилхелм Георгиевич (Vilhelms Vilis Knoriņš) (1890-1938) – 1919 – латвиец, секретар на ЦК на КП(б) на Литва и Белорусия, 1928 – първи секретар на КП(б) на Белорусия, 1928-35 – в ИККИ, от 1935 – зам.зав. отдела за партийна пропаганда и агитация на ЦК на ВКП(б), разстрелян на 29.07.1938.

Кобецкий М. В. (1881-1937) – 1919 – р-л на издателството на сп. „Комунистически интернационал) в Петроград, от 1920 – чл. на ИККИ, р-л на Петроградското бюро на ИККИ, 1921 – чл. на секретариата на ИККИ, 1933 – референт на ИККИ за скандинавските страни, от 1935 – посланик в Албания, разстрелян на 28.04.1937.

Костшева Вера (Maria Koszutska, пс. Wera Kostrzewa) (1876-1939) – една от ръководителите на ЦК на КП на Полша, 1922-24 – прест. На КПП в ИККИ, от 1930 – в СССР, арестувана 1937, разстреляна на 09.07.1939 в Москва.

Кун Бела (1886-1938) – един от създателите и ръководителите на КП на Унгария, 1920-36 – чл. на ИККИ, 1930-36 – чл. на Президиума на ИККИ.

Кучумов В. Н. (1900-1937) – 1929-30 – зав. Далекоизточната секция на Източния секретариат на ИККИ, 1931-33 – редактор на сп. „комунистически интернационал”, 1935-36 – в апарата н аИККИ.

Ланцуцкий Станислав (1882-1937) – от 1921 – чл. на КПП, депутат в сейма, 1924-28 – в полски затвор, амнистиран, от 1928 г – в СССР.

Лапинский П. Л. (1879-1937) – 1921- сътрудник на Берлинското отделение на Статистико-информационния институт на ИККИ, работил в различни комисии на ИККИ, научен специалист по световна икономика.

Лауэр Генрих Густав (1890-1939) – деец на полското работническо движение, математик, икономист, 1920 – чл. на ЦК на КПП, 1931-37 – в Госплан на СССР.

Ледер Владислав (1882-1937) – чл. на КП на Полша от основаването й, 1920 – в апарата на ИККИ, 1921 – в Статистико-информационния институт на ИККИ, после в отдел агитация и пропаганда на ИККИ.

Ленский Юлиан (1887-1937) – 0т 1926 – чл. на Политбюро на ЦК на КП на Полша, 1928 – канд. чл., член на Президиума на ИККИ, от 1929 – генерален секретар на ЦК на КП на Полша.

Лозовский А. (1878-1952) – 1921-37 – генерален секретар на профинтерна, от 1926 – чл. на Президиума на ИККИ, 1928-35 – чл. на политсекретариата на ИККИ, 1939-46 – зам.нарком на външните работи на СССР.

Любарский Н. М. (1887-1938) – 1919-20 – нелегален сътрудник на западно-европейското бюро на ИККИ в Берлин, 1920 – емисар на ИККИ в Италия, 1921 – в Чехословакия, 1922 – в Монголия.

Мальм Гана (1887-1936) – деец на КП на Финландия, жена на К. Манер (р-л на ранотническата революция във Финландия през 1918), в началото на 30-те години секретар на ЦК на КПФ, през 1936 – осъдена и разстреляна заедно с мъжа си.

Мандалян Т. Г. (1901-1941) – 1923- сътудник на Профинтерна, 1926-27 – представител на Профинтерна в Китай, до 1939 – посланик в Испания.

Маннер Куллерво (1880-1936) – 1920 – член а ИККИ, представител на КП на Финландия в ИККИ, 1922 – пълномошник на ИККИ в КП на Норвегия, от 1926 – заместник на Георги Димитров в регионалния секратрият на ИККИ за Полша, Финландия, Естония, Литва и Латвия, 1927-28 – чл. на Средноевропейския, Скандинавския и Полско-прибалтийския секретарияти на ИККИ, 1927 – чл. на Селския интернационал и негов представител в аграрната комисия на ИККИ, 1928 – предст. на КПФ в ИККИ и на ИККИ в Селския интернационал.

Меринг Рихард (1900-1938) – представител на Младежкия коминтерн (КИМ) в ИККИ, 1922 – чл. на оргбюрото на ИККИ, 1935 – представител на КП на Естония в ИККИ.

Мертенс С. А. (1892-1828) – 1923 – чл. на ЦК на КПП, 1928 – чл. на представителството на КПП в ИККИ, от 1930 – сътрудник на Профинтерна, от 1931 – чл. на ЦК на КПП.

Миф П. А. (1901-1938) – 1928-35 – зам.зав. на Източния секретариат на ИККИ, 1930-31 – секретар на далекоизточното бюро на ИС на ИККИ, 1935-36 – помощник на Димитров за Китай, 1937 – директор на НИИ по изучаване на националните и колониалните проблеи.

Мюнценберг Вилхелм (1889-1940) – един от основателите на Мледежкия коминтерн, 1921 – чл. на ИККИ, предствител на КИМ, чл. на секретариата на ИККИ, 1923 – ген.секретар на Межрабпом, от 1924 – депутат в Райхстага. Активен организатор на борбата против фашизма, 1939 – изключен от КПГ, загинал при неизяснени обстоятелства във Франция.

Насонов Николай Михайлович (1902-1938) - 1924-1926 - чл.на ЦК РЛКСМ, 1928-35 – канд.чл. на ИК на КИМ

Нойман Хайнц (1902-1937) – деец на германското комунистическо движение, 1925-28 - предст. на КПГ в ИККИ, 1928 - гл.редактор на сп. „Роте фане”, 1931-32 – канд.чл. на Ирезидиума на ИККИ, 1930-32 – депутат в Райхстага, от 1935 – в СССР, 27.04.1937 – арестуван от НКВД, на 26.11.1937 – разстрелян.

Осинский Н. (Оболенский В. В.) (1887-1938) – сътрудник в редакцията н асп. „Комунистически интернационал”, 1926 – р-л на ЦСУ на СССР, 1929 – зам. предс. на Госплан на СССР.

Пеппер Джон (Погани Йозеф) (1886-1938) – 1919 – министър на отбраната, външните работи и просветата на Унгарската съветска република, 1924-26 – зав. Информационния отдел на ИККИ, 1927 – чл. на Секретариата на ИККИ, зав. Агитпропотдела на ИККИ, 1927-28 – представител на ИККИ в Китай, 1930-37 – сътрудник на Госплан на СССР.

Пестковский С.С. (1882-1937) – 1926 – чл. на Президиума на Селския интернационал, после на работа в апарата на КИ.

Петровский Д. Е. (1886-1937) – 1924 – в апарата на ИККИ, представител на ИККИ в КП на Франция, от 1927 – зав. Англо-американския секретариат на ИККИ, 1928-31 – зав. Агитпропотдела на ИККИ.

Попов Н. Н. (1891-1938) – 1928 – канд. чл. на ИККИ, 1933-37 – секретар на ЦК на КП(б) на Украйна.

Прухняк Эдвард (1888-1937) – 1921 – предст. на КП на Полша в ИККИ, предст. на ИККИ в ИК на КИМ, 1924 – чл. на ИККна КИ, 1925 – чл. на политбюро на КПП, 1926 – чл. на Президиума на ИККИ.

Пятницкий И. (Осип Таршис) (1882-1938) – 1921 – р-л отдела за международни връзки и на Бюджетната комисия на ИККИ, 1922 – секретар на ИККИ, 1928-35 – чл. на ИККИ и на Президиума на ИККИ, 1935 – чав. Политико-административния отдел на ЦК на ВКП(б).

Радек Карл Б. (1885-1939) – 1920-24 – чл. на ИККИ, 1921 – чл. на президиума на ИККИ, 1923 – зав. Източния отдел на ИККИ.

Райтер Иосиф Лвович (1892-1940?) – 1928 – предст. на Коминтерна в Монголия, 1928-1937 – ректор на КУТВ.

Раковски Християн Г. (1873-1941) – 1922 – чл. на ИККИ от КП на Украйна

Расколников Фьодор Ф. (1892-1939) – 1924-28 – зав. Източния отдел на ИККИ, 1930-38 – посланик в Естония, Дания, България, от 1938 г във Франция, загива при неизяснени обстоятелства, две седмици след написване на известното открито писмо до Сталин.

Рафес М. Г. (1883-1942) – 1920 – сътрудник на отдел агитация и пропаганда на ИККИ, 1923-26 – сътрудник на Източния отдел на ИККИ, 1926 – секретар на Далекоизточното бюро на ИККИ в Шанхай.

Реммеле Херман (1888-1939) – 1920-33 – чл. на ЦК на КПГ, 1023-33 – чл. на Политбюро и секретариата на ЦК на КПГ, 1923-26 – гл. редактор на сп. „Роте фане”, 1928-33 – чл. на Президиума на ИККИ.

Рудзутак Я. Е. (1887-1938) – 1926-32 – чл. на ПБ на ЦК на ВКП(б), 1920 – председател на Туркестанското бюро на ИККИ, 1931-34 – председател на ЦКК на ВКП(б), 1926-37 – зам. председател на Правителството на СССР.

Риков А. И. (1881-1938) – 1922-30 – чл. на ПБ на ЦК на ВКП(б), 1924-30 – председател на правителствата на СССР и РСФСР (до 1929), 1924 – чл. на ИККИ, канд. чл. на Президиума на ИККИ.

Otto Rдstas (Отто Юрьевич Рястас) (1890-27.01.1938) – 1920-1938 – чл. на ЦК на КП на Естония, 1924 – отг. секретар на Секретариата на компартиите от Прибалтика в ИККИ, 1928 – секретар на естонската секция на КИ.

Сафаров Г. И. (1891-1942) – 1921-22 – в Източния отдел на ИККИ, 1929-34 – зам.зав. Източния секретариат на ИККИ.

Слански Рудолф (1901-1952) – 1929 – чл. ма ЦК и ПБ на ЦК на КПна Чехословакия, от 1930 – секретар на ЦК, делегат на 6 и 7 конгрес на Коминтерна, 1945-51 – генерален секретар на КПЧ, р-л на делегацията на КПЧ на съвещанията на Коминформ. Арестуван през 1951, разстрелян през 1952.

Смирнов А.П. (1878-1938) – 1923-28 – генерален секретар на Селския интернационал, 1928-30 – секретар на ЦК на ВКП(б) и зам. предеседател на Правителството на РСФСР.

Смолянский Г. Б. (1890-1937) – от 1925 – в апарата на Коминтерна, от 1932 – зам. зав. Средноевропейския секретариат при ИККИ.

Соколников Г. Я. (Бриллиант) (1888-1939) -

Страуян Я. Я. (1884-1937)

Теодорович И. А. (1875-1937)

Томас Курт (1904-1938)

Триллисер Меер Абрамович (1883-2.2.1940)

Троцкий Л. Д. (1879-1940)

Трубачев В. И. (1895-1938)

Унгер О. И. (1893-1938)

Флиг Лео (1893-15.03.1939)

Фокин Н. А. (1899-1938)

Хинчук Л. М. (1868-1939)

Хитаров Р. М. (1901-1938)

Цетлин Е. В. (1898-1937)

Чемоданов В. Т. (1903-1937)

Jerzy Czeszejko-Sochacki (Чешейко-Сохацкий Ежи) (1892-1933)

Шацкин Л. А. (1902-1937)

Штейн Генрих (Heinrich Stein) (1883-1937)

Штукке Фридрих (1895-1937)

Шумяцкий Б. З. (1886-1938)

Hugo Eberlein (Эберлейн Гуго) (1887-1944)

Янсон К. Э. (1882-1939)

 

(Списъкът е в процес на допълване)
Гласувай:
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: iliaganchev
Категория: Политика
Прочетен: 3856418
Постинги: 4073
Коментари: 877
Гласове: 1067
Архив
Календар
«  Юни, 2022  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930