Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
30.04.2010 10:47 - Дискусия по проблема СОЦИАЛИЗЪМ
Автор: iliaganchev Категория: Новини   
Прочетен: 3206 Коментари: 6 Гласове:
-1Дискусия по проблема СОЦИАЛИЗЪМ

 

Във facebook дискусионната група, на която съм създател

Демократично икономическо и политическо обновяване на обществото ,

можете да видите следната тема:

Към хората на наемния труд - ИДВА ПРОЛЕТ ЗА СОЦИАЛИЗМА ...

 

Последва следната интересна за мене , а може би и за по-любознателните от Вас важна дискусия с един мой приятел, която разбира се трябва да продължава и се обогатява с нови мнения:

1.     Темата

2.     Мнението на приятел

3.     Моят отговор

 

1. Темата

Към хората на наемния труд - ИДВА ПРОЛЕТ ЗА СОЦИАЛИЗМА ...

(Написах това обръщение към вас на 18 февруари 2009, в. ДУМА го публикува на 14 май 2009. И сега ще Ви го повторя, както повтарям глава 19 от светото евангелие на Матей всеки Великден ...)

Уважаеми приятели – наемни работници, пенсионери и безработни, свободни труженици!

 

Привърженик съм на създаването и укрепването на автентична Левица в България. Тя трябва да има програма за ориентация и действие, която да е адекватна на определението „автентична”.

Бих разбрал, приветствал и подкрепял хора, които са в състояние да предложат и неотклонно да следват и прокарват такава програма, която да отговаря на Вашите интереси.

Считам, че основните необходими крайъгълни постановки за целта са следните:

1. Ясно разграничаване от ленинизма и сталинизма като теоретична база за дейността на Левицата. Признаване на факта, че тези и други теоретични и практически направления на тоталитарния комунизъм, респ. на държавно-етаблирания социализъм, заедно с престъпленията и грубите грешки, извършени по време на бившите режими в България и другите страни от съветския блок, нанесоха основния удар срещу първия социалистически експеримент, започнал с Руската революция от 1917 г.

2. Основната цел на Левицата е преодоляването на капитализма, но не чрез неговото укрепване, а чрез постоянно и последователно създаване на всички икономически и духовни условия, необходими за постигането на социалистически обществен ред, т.е. на система от икономически, политически и духовни условия на живот, при които са гарантирани правата и собствеността върху благата-резултати от приложения труд за всички участници в производствените процеси – както за собствениците на инструментите за труда, така и за собствениците на стоката „труд”.

3. Левицата е политическа организация, която представлява и защитава в обществото и неговите властови институции на всички нива на първо място интересите и правата на хората на наемния труд – сегашни (т.е. заетите в труда), бивши (т.е. пенсионерите, които не са капиталисти) и загубилите временно цялостно или частично неотменното си конституционно право на труд (т.е. изцяло или частично безработните), както и на свободните труженици, които не експлоатират чужд труд.

4. В контекста на тази програма за дейността на Левицата наемни работници са всички участници в производствените процеси, независимо от видовете физически и умствени дейности в хода на подготовката и осъществяване на производствата, които не притежават основните средства за производство и необходимия за целта друг вид капитал.

В този смисъл се отхвърлят замъгляващите съзнанието на наемните работници коварни постановки на идеолозите на съвременното капиталистическо общество, съгласно които били отживели представите за класово деление на обществото и бил настъпил класов мир. Според техните теории например:

* Новият източник на мощ не били парите в ръцете на неколцина, а информацията в ръцете на много хора,

* Необходимо било да създадем познавателна теория за стойността, която да заместела „отживялата” Марксова трудова теория за стойността,

* В една информационна икономика стойността се увеличавала не чрез труд, а чрез знания.

Това биха могли да бъдат идеологеми на всяка дясна партия, т.е. на политическите организации, представляващи и защитаващи интересите на капитала и особено на най-хищническия му вид – финансово-упражнявания капитал. Тяхно право е да имат свободата за себе си да предлагат и развиват подобни принципи. Право и задължение на Левицата, която е автентичната организация на хората на  наемния труд, е да не се съгласява с такива постановки, да ги оборва и се съпротивлява срещу тях с всички налични парламентарни и извънпарламентарни средства на гражданското общество и демокрацията.

5. Социализмът не е строй, развиващ се по рецептите на бившия тоталитарен комунизъм и рухнал съвсем закономерно в резултат на тези фундаментални грешки.

Социализмът е обществен ред, обществена система, чието най-кратко определение е следното:

„Общество, органично съчетаващо свободата и равенството”.

Свобода без равенство е експлоатация, а равенство без свобода е подтисничество! Свободата има смисъл преди всичко като свобода за другоячемислещия.

6. Социализмът е бъдещето както на България, така и на Европа. Такова е дълбокото убеждение на автентичните социалисти. Социалистическата обществено-икономическа система естествено я схващаме както като цел, така и като движение към тази цел, в което всяка измината отсечка трябва да ускорява достигането на целта, неотклонно и последователно да води към нея.

 

Хората на наемния труд и свободните труженици ще разберат такъв вид политика и ще припознаят организацията, която я провежда ефективно, като своя опора и надежда!

 

2. Мнението на приятеля:

Илия, прочетох с интерес твоите думи. С по-голямата част от написаното съм съгласен, но... Имам някои въпроси:
1. Разграничаването от някои теоретични постулати на Ленин и Сталин е необходимо единствено от ъгъла на времето. Днес ценностите са променени и това налага осъвременяване на теоретичната ни база. Но не разбирам защо трябва да повтаряме пропагандните измислици на Запада, които, като не могат да ударят по идеологията - удрят по личностите и действията им. Оценката за Ленин и Сталин не може да бъде подвластна на стеснена политическа конюнктура или изкарана извън историческия контекст.
2. Преодоляването на Капитализма е процес. Едва ли някой си прави илюзията, че, без самият Капитализъм да достигне крайното си развитие, ще са възможни социалистически преобразования. Не мислиш ли, че, точно поради този факт, е необходимо активизиране на комуникационната и организационната ни политика?
3. Наемният работник - ръководен мениджър в EVN ще бъде ли приравняван с наемната работничка - шивачка, получаваща 240 лв.?
4. Как ще преодолеем идеологическия проблем с ужасяващо неравномерния по своята стойност труд, т.е. как ще се справим с многообразното вътрешно разслоение на "наемния труд" и на работническата класа?
5. Не мислиш ли, че социализмът по своята икономическа формула е единствено преходен етап, който трябва да разреши проблемите на функционирането на икономиката в периода на прехвърляне на експлоатиращата частна собственост в обществени икономически структури?
6. Ако приемем, че социализмът е само преходен етап, то това не означава ли, че той няма как да бъде крайната цел на автентичната левица? Механизмите на всеки преход трябва да бъдат унищожени в името на преодоляването на преходността. Т.е. - целата е комунизъм, а социализмът подготвя условията и морала на това ново време.
7. И, последно, свободата и демокрацията едва ли са съвместими само с една организация, която да е говорител и изразител на интересите на хората на наемния труд. В този план - обществено легитимираното организационно единство, дисциплината и йерархичността не са ли компоненти, необходимости, изисквания и условия, обслужващи цели, свързани с определен революционен момент към смяна на обществено-икономическата база?
Ще се радвам да получа отговор.

 

2. Моят отговор:

Разбира се,че съм длъжен да ти отговоря - всичко казано от тебе е интересно и не без основания!!!
Коментирам по точките:
1. "Разграничаването от някои теоретични постулати на Ленин и Сталин е необходимо единствено от ъгъла на времето. Днес ценностите са променени и това налага осъвременяване на теоретичната ни база." - ОЩЕ ТОГАВА ЛЕНИН Е СГРЕШИЛ СЪЩЕСТВЕНО - Роза Люксембург е обяснила това подробно в "РУСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ" през 1918. Западът и неговите идеолози не са критерий в моето отношение към тогавашнит и последвалите грешки на болшевишките ръководители.

2. "Преодоляването на Капитализма е процес. Едва ли някой си прави илюзията, че, без самият Капитализъм да достигне крайното си развитие, ще са възможни социалистически преобразования. Не мислиш ли, че, точно поради този факт, е необходимо активизиране на комуникационната и организационната ни политика?" - ДА ТАКА Е, НО ОЩЕ ПО-ВАЖНО И ПРЕДШЕСТВАЩО Е АКТИВИЗИРАНЕТО И ЗАДЪЛБОЧАВАНЕТО В ИДЕОЛОГИЧЕСКАТА ТРУДНА ДЕЙНОСТ НА АВТЕНТИЧНАТА ЛЕВИЦА. ЗАСЕГА ТОВА ГО ПРАВИ В НАЙ-ВИСОКА СТЕПЕН НЕМСКАТА ЛЕВИЦА В ЛИЦЕТО НА ОСКАР ЛАФОНТЕН, КОЙТО ЗАСЕГА Е НЕНАДМИНАТ СЪВРЕМЕНЕН НАУЧЕН СОЦИАЛИСТ.

3. "Наемният работник - ръководен мениджър в EVN ще бъде ли приравняван с наемната работничка - шивачка, получаваща 240 лв.?" - ПОСОЧЕНИТЕ ДВАМА НАЕМНИ РАБОТНИЦИ С ЧАСТ ОТ ДВЕ КОНКРЕТНИ РАБОТНИ МНОЖЕСТВА, НО ТОВА НЕ НАМАЛЯВА ЕДНАКВОСТТА В ИНТЕРЕСИТЕ ИМ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТЕХНИТЕ КАПИТАЛИСТИ, КОИТО ОГРАБВАТ ТРУДА ИМ, ПРИ КОЕТО ВСЕКИ ИМА РАЗБИРА СЕ СВОЯ ПАНИЦА ... КАСКАДНА Е БОРБАТА МЕЖДУ ГРАБИТЕЛСКАТА КЛАСА И СТОЯЩИТЕ ПОД НЕЯ - В ОПРЕДЕЛЕН СМИСЪЛ ДАДЕН ПРОМИШЛЕН КАПИТАЛИСТ МОЖЕ ДА СЕ ОКАЖЕ В ПОЛОЖЕНИЕ НА ЕКСПЛОАТИРАН ОТ СТОЯЩИЯ НАД НЕГО ФИНАНСОВ КАПИТАЛИСТ. ОБЩИЯТ ВРАГ НА ВСИЧКИ РАБОТЕЩИ В ИНДУСТРИИТЕ ОТ РАЗЛИЧЕН ВИД Е ФИНАНСОВИЯ И БАНКОВ КАПИТАЛИСТ. ОСНОВНИТЕ ПРЕСТЪПНИЦИ В БЪЛГАРИЯ, ЕВРОПА И СВЕТА СА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ОСНОВНИЯ КАПИТАЛ НА БАНКИТЕ!
(А НЕ ПАЛИАТИВНО ТЪРКАЛЯЩИТЕ СЕ ПО ЗЕМЯТА АРЕСТАНТИ НА ДАДЕНА ПОЛИЦИЯ!!! - ДНЕС "СОЦИАЛИСТИ", УТРЕ ДРУГ ВИД РАЗБОЙНИЦИ)

4. "Как ще преодолеем идеологическия проблем с ужасяващо неравномерния по своята стойност труд, т.е. как ще се справим с многообразното вътрешно разслоение на "наемния труд" и на работническата класа?" - ВЕЧЕ КАЗАХ КОЙ Е ОСНОВНИЯТ ПРОБЛЕМ - ТОЙ Е В ПРИНЦИПНАТА ПОСТАНОВКА ЗА РАЗЛИЧИЯТА МЕЖДУ ДВЕТЕ ОСНОВНИ КЛАСИ -НА НАЕМНИЯ ТРУД И КАПИТАЛА.

5." Не мислиш ли, че социализмът по своята икономическа формула е единствено преходен етап, който трябва да разреши проблемите на функционирането на икономиката в периода на прехвърляне на експлоатиращата частна собственост в обществени икономически структури?" - МИСЛЯ, ЧЕ СОЦИАЛИЗМЪТ НЕ Е "СТРОЙ", А ДВИЖЕНИЕ КЪМ ОБЩЕСТВО, В КОЕТО НЕПРЕКЪСНАТО И ПОСЛЕДОВАТЕЛНО, БЕЗ ПРИБЪРЗВАНИЯ ОТ БОЛШЕВИШКИ ТИП, Т.Е. ТОТАЛИТАРНО-КОМУНИСТИЧЕСКИ ТИП, СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОСНОВНАТА ОСОБЕНОСТ НА КАПИТАЛИЗМА - НЕСЪРАЗМЕРНОТО ПРИСВОЯВАНЕ НА СЪЗДАДЕНОТО ОТ СТОКАТА "НАЕМЕН ТРУД" ОТ СТРАНА НА КАПИТАЛА - ТОВА ЛИПСВА В ПРОГРАМИТЕ НА БЪЛГАСКИТЕ "ЛЕВИ ПАРТИИ", КОИТО И ДА СА ТЕ! ТАКА Е И В ПАРТИИТЕ ОТ ПЕС, БРАТСКИТЕ НА БСП.

6. "Ако приемем, че социализмът е само преходен етап, то това не означава ли, че той няма как да бъде крайната цел на автентичната левица? Механизмите на всеки преход трябва да бъдат унищожени в името на преодоляването на преходността. Т.е. - целата е комунизъм, а социализмът подготвя условията и морала на това ново време." - АЗ ИЗБЯГВАМ ДА ГОВОРЯ ЧРЕЗ ЗАУЧЕНИ ОТ ВРЕМЕТО НА ДЪРЖАВНО ЕТАБЛИРАНИЯ СОЦИАЛИЗЪМ (ТОТАЛИТАРНИЯ КОМУНИЗЪМ) ФРАЗИ ... ЗА ДА БЪДА РАЗБРАН ОТ ХОРАТА НА НАЕМНИЯ ТРУД И ОБЩЕСТВОТО, А НЕ ОТ ШЕПА бкп-ТА ИЛИ САМОЗАБРАВИЛОТО СЕ РЪКОВОДСТВО НА ЕДНА НЕИДЕНТИФИЦИАРАНА ПАРТИЯ КАТО БСП.
7. "И, последно, свободата и демокрацията едва ли са съвместими само с една организация, която да е говорител и изразител на интересите на хората на наемния труд. В този план - обществено легитимираното организационно единство, дисциплината и йерархичността не са ли компоненти, необходимости, изисквания и условия, обслужващи цели, свързани с определен революционен момент към смяна на обществено-икономическата база?" - НА ВЪПРОСА НЯМА ПО-ДОБЪР ОТГОВОР ОТ ПРОСТРАННАТА МИСЪЛ НА ДОСТОЙНАТА ПРОДЪЛЖИТЕЛКА НА ИДЕИТЕ НА НАУЧНИЯ СОЦИАЛИЗЪМ СЛЕД МАРКС И НЕГОВИТЕ ПРЕКИ СПОДВИЖНИЦИ - ПО ТОЗИ ВЪПРОС ТУК В ДИСКУСИОННИТЕ ТЕМИ СЪМ ПУБЛИКУВАЛ ЕДНА СПЕЦИАЛНА - "ЗА СВОБОДАТА ПРИ СОЦИАЛИЗМА" (Роза Люксембург за политическата свобода при социализма)

 
Гласувай:
01. анонимен - Дядо Илия,
05.05.2010 17:30
В левия ми крачол виси една отдавна умряла "лява идея" и само мечтите ми по
изминалата младост пърхат окрилени над нея!Но,уви!
Дядо Митю
цитирай
2. анонимен - Относно сталинизма
24.05.2010 22:16
Да не си помислите,че мнението е писано от някой изкуфял пенсионер.Пише го един млад комунист на 17 години.Членувам в младежкото движение "23 септември"

www.septemvri23.com

Социализъм без сталинизъм клони към социал-демокрация (сиреч десния прочит на социалистическата идея).Именно от социализъм със сталински характер се нуждаем днес.Някои хора имат погрешното обяснение на понятието "сталинизъм" приемат го за терор,масови убийства и тен подобни глупости.Същостта на сталинизма е превъзпитанието,а не ликвидацията на индивива.Този който е сгрешил трябва да бъде превъзпитам и да се върне обратно в обществото след това,за да живее пърноценно.Не трябва да бъде ликвидиран!
цитирай
3. анонимен - NsnNLeojCWZhoVG
25.05.2011 11:05
That's not just the best awensr. It's the bestest answer!
цитирай
4. анонимен - YqdjwQvMxHlBfV
25.05.2011 15:26
2yRYaL <a href="http://rkbcggovhlby.com/">rkbcggovhlby</a>
цитирай
5. анонимен - gfyCAclbd
25.05.2011 15:53
ThereВ’s a screet about your post. ICTYBTIHTKY
цитирай
6. анонимен - MCTDFLzI
25.05.2011 22:18
Great thinking! That really bekras the mold!
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: iliaganchev
Категория: Политика
Прочетен: 3868989
Постинги: 4090
Коментари: 877
Гласове: 1067
Архив
Календар
«  Юли, 2022  
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031